Kyrkvägen avstängd

Mellan den 29 mars och 7 april kommer Kyrkvägen vara helt avstängd mellan Valhallavägen och Magnes väg på grund av VA-arbete. Följ väganvisning under arbetets gång eller välj annan väg om möjligt.

Det kommer att läggas nya avloppsledningar och dagvattenledningar i korsningen Kyrkvägen/Tegnérs väg/Vidars väg.

Har ni frågor hör av er till VA-Gruppen AB
Bengt Malmgren 0705-45 49 03