Staffanstorps kommun växer allt mer

Det byggs mycket i kommunen. Foto: Ivar Sjögren

Befolkningsmässigt växer kommunen så det knakar och det är full fart på byggandet.

Just nu är nya attraktiva Vikhem det område om lockar flest nya invånare till Staffanstorp och snart är Sockerstan på gång.

I Hjärup pågår sedan länge en stor utbyggnad samtidigt som ytterligare ett 1 000-tal nya bostäder planeras väster om järnvägen.

– Intresset från exploatörerna är jättestort så det måste finnas en stor efterfrågan på boende i vår kommun, konstaterar plan- och exploateringschef Karolina Gnosspelius. Varje vecka hör nya byggföretag av sig som vi sätter upp på intresselistan. Hittills har vi tretton olika exploatörer bara på de båda Vikhemsetapperna III och IV.

Bostäder för alla

På Vikhem pågår inflyttning vecka för vecka. Området är uppdelat i fem etapper med blandad bebyggelse av villor, radhus och lägenheter för alla kategorier boende; barnfamiljer, par, ensamstående och äldre. Den andra fasen av etapp III samt etapp IV inleds nästa år.

– De båda områdena byggs ut tillsammans. Under våren i år börjar vi anlägga allmän plats med vägar, park och VA och husen börjar byggas 2018.

Fastighetsbolaget Hemsö är i startgroparna för att redan i år börja bygga ett vårdboende i området. I år inleds sannolikt även planering för etapp V.

– Vi har ännu inte fått något uppdrag av politiken men vi planerar att börja skissa på området under 2017, säger Karolina.

Förra året såldes även åtta fribyggartomter, i år säljs sex och nästa år planeras för en försäljning av ytterligare tio.

Sockerstan på gång!

Sockerstan är efter flera års förberedelser nu på gång på allvar.

– Den första detaljplanen är ute på samråd och omfattar vårdboende med 72 vårdplatser samt ett 40-tal bostäder i anslutning till Sockerbruksparken. Vårdboendet börjar byggas i år av Odalen Fastigheter AB och ska vara klart 2018. De övriga delarna har ännu inte markanvisats.

Detaljplanerna för Roos Park har vunnit laga kraft. Tanken är att här ska bli ett vårdboende med 63 platser samt ett trygghetsboende med ett 70-tal platser. Byggstart är planerad till 2017.

I Nordanå har en privat utbyggnad inletts för ett 50-tal grupphus och villor i två etapper av den enskilde exploatören Trivselhus AB.

Många nya hjärupsbor

I Hjärup centrum färdigställdes Bonums seniorboende redan förra året med 47 lägenheter.

– Inom Åkerslundshusen har exploatören sålt marken vidare till enskilda privatpersoner som bygger valfri villa från Götenehus, samt till en annan exploatör som uppför bostadsrättsradhus. Av ett 20-tal villatomter är bara två eller tre osålda idag och av bostadsrätterna såldes de 23 i första etappen slut inom två veckor, säger exploateringsingenjör Fredrika Klevborn.

På Tågvägen och Äppelhagen byggs det också nytt och på Tågvägen pågår redan inflyttning.

Första etappen i Åretruntbyn i nordöstra Hjärup är fullt utbyggd och inflyttad. JM färdigställer nu sin första etapp inom den andra detaljplanen och har börjat sälja sin andra med 150 nya bostäder totalt.

– De första 46 är redan sålda och påbörjade, säger Fredrika Klevborn.

I samma omgivning förbereds för ett ett nytt handelsområde i trekanten mellan Väståkravägen och Lundavägen.

Mer än 1 000 nya bostäder

I Västerstad väster om järnvägen planerar Skanska ett 1 000-tal nya bostäder under den kommande femårsperioden. Detaljplanen antas tidigast i början av 2018. Fyrspårsutbyggnaden avgör när det sedan kan börja byggas.

Arbetet kommer att ske i minst fyra olika etapper och detaljplaner. I den första detaljplanen samt skelettplanen ingår 105 småhus och 220 lägenheter samt planer för förskola och skola samt vårdboende.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt