Vi blir fler och fler

En ovanligt stark befolkningsökning skedde under 2016, både totalt under året men särskilt markant i december.

Den totala befolkningsökningen förra året var 481 personer, vilket motsvarar 2,1 procent. Bara i december ökade folkmängden med hela 81 personer, vilket gjorde att året avslutades på den jämna siffran 23 600 invånare.

Det som kallas inrikes flyttningsöverskott (inflyttning från andra svenska kommuner), visade att det ökande bostadsbyggandet runt om i kommunen fått ett rejält genomslag. Den största inflyttningen skedde under perioden juni-september samt i december.

Antalet barn som under året fortfarande är under ett år ökar och är i dag nästan i nivå med genomsnittet för de senaste tio åren (cirka 300).

Antalet barn i förskoleåldern är något färre än vid årsskiftet 2015, vilket beror på att de barn som fyllde sex år under 2016 är en väldigt stor årskull och att kullarna därefter är avsevärt mindre.

Antalet barn i låg skolålder påverkar behovet av skolplatser och när den områdesindelade statistiken kommer i mitten av mars ska en bedömning av lokalbehoven göras.

Även avseende åldersgruppen 80+ ökar befolkningen kraftigt. Åldersklasserna 65-79 år är förhållandevis stora och i ett tioårsperspektiv räknar man med att antalet medborgare över 80 år nästan kommer att fördubblas i Staffanstorps kommun.

Befolkningsökning 2016

Befolkningsökning efter ålder

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »