”Att bli tagen på allvar är en självklarhet”

– Min grundprincip är att man ska gå härifrån och känna att man fått något med sig, inte alltid en läkartid, men att man blivit lyssnad till och tagen på allvar. Det är en självklarhet för mig, säger Victoria Boklund som är ny tf chef för vårdcentralen i Staffanstorp.

Victoria Boklund tillträdde 1 september 2016, just när det blåste som allra mest kring vårdcentralen i Staffanstorp, framför allt på grund av svårigheterna att komma till och få läkartid.

Hon har gjort en rivstart på sitt nya jobb. En rad nya läkare har anställts och fler är på väg, ett akutteam har skapats och ett nytt patientråd med tolv engagerade staffanstorpsbor har bildats så att vårdcentralens ledning kan lyssna av ortens behov och invånarnas önskemål. Även funderingar på en äldremottagning finns framöver.

Spontanbesök går bra

– Det ska mycket till innan jag är nöjd och jag ställer höga krav på att skapa god tillgänglighet för våra patienter. Vi arbetar jättehårt med att öka tillgängligheten, det är vårt viktigaste uppdrag. Vi har en utmaning i att skapa det allra bästa för våra listade patienter. Det viktigaste är att man får en bedömning av en sjuksköterska och vid behov finns det alltid en specialist i allmänmedicin på plats.

Hon understryker att det är att föredra att patienten ringer och bokar tid, men det går att komma in direkt.

– Den som känner oro ska kunna komma direkt, men det bästa är såklart om man ringer i förväg så att man slipper väntetider.

– Men jag vill även slå ett slag för 1177.se där man som patient kan gå in i en form av e-hälsa och få tips om symptomlindring. Jag vill också tipsa om Mina vårdkontakter – minavardkontakter.se – där du elektroniskt kan boka tider till olika professioner på vårdcentralen som drivs av Region Skåne.

Många nya läkare

Vårdcentralen i Staffanstorp har över 14 000 listade patienter, staffanstorpsbor i alla åldrar och alla kategorier, från barn och aktiva vuxna till äldre multisjuka som måste tas om hand på sina vårdboenden eller i sina hem.

Totalt finns idag 35 medarbetare, distriktsläkare, specialister i allmänmedicin, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator, psykolog, dietist, medicinsk sekreterare, enhetschef samt verksamhetschef.

– Flera nya läkare och sjuksköterskor har rekryterats. Vi har idag fem specialister inom allmänmedicin, en AT-läkare, en legitimerad läkare samt fem ST-läkare som utbildar sig till specialister i allmänmedicin knutna till vårdcentralen här i Staffanstorp.

– Att vi lyckats rekrytera nya läkare hit gör att fler intresserade läkare hör av sig, så jag ser ljust på situationen. Vi behöver fler läkare, vi är inte i mål ännu vad gäller läkarbemanningen.

Akutteam

För en tid sedan kom en av de nya läkarna till Victoria med med ett förslag om att starta ett akutteam.

– Det var en jättebra idé som vi tog till oss direkt och genomförde, berättar hon.

I akutteamet arbetar idag en läkare, en sjuksköterska, en undersköterska och en sekreterare varje dag.

– Vi vill helst att man ringer för att boka tid, tillgängligheten per telefon har förbättrats och så slipper man sitta i väntrummet. Patienten får en preliminär tid då han eller hon får träffa en sjuksköterska som gör en medicinsk bedömning och om det bedöms att du ska träffa en läkare kommer läkaren in bara ett par minuter senare. Just nu kör vi akutteamet på förmiddagarna, men tanken är att vi ska kunna utöka även till eftermiddagar.

Patientråd

Ett patientråd har också skapats där vanliga engagerade medborgare får tycka till om vårdcentralen.

– När jag tillträdde var det ju ett stort missnöje så jag ville göra patienterna delaktiga, berättar Victoria. Jag tryckte upp skyltar med texten: Tyck till om din vårdcentral. De som ville vara med fick anmäla sig i receptionen. Sedan ringde jag runt till dem som anmält sig och vi har idag tolv medlemmar i patientrådet. Vi hade vårt första möte en kväll i februari och det kom det fram många viktiga synpunkter.

– Det man hade mest kritik mot var just tillgängligheten som vi arbetar hårt med att förbättra. Det som stack ut var att många var väldigt positiva till personalen och det kändes mycket glädjande.

Fakta

Vårdcentralen i Staffanstorp (som drivs av Region Skåne) har öppet kl. 8-16 på vardagar. Andra tider gäller kvälls- och helgmottagningarna i Malmö eller Lund.
Kontakt: 046-2751800 eller vard.skane.se/vardcentraler/staffanstorp
Vårdguiden: 1177.se/Skane
Mina vårdkontakter: minavardkontakter.se