Hjärups byalag gör skillnad

– Det händer mer än man tror i Hjärup, säger ordförande Sofia Güll och styrelseledamoten Ingegerd Höglund i Hjärups byalag.

I fjor firade de femtonårsjubileum och i år utökar de med nya arbetsgrupper och satsar på fler ungdomar. Hjärups byalag lever ett aktivt liv med en verksamhet som verkligen gör skillnad för Hjärupsborna.

På första halvårets program står 15 aktiviteter av olika slag inklusive årsmötet onsdagen den 26 april. Det kan handla om Hjärups parker och grönområden, trender inom art noveau/deco, dockteater, författarbesök eller midsommarfirande.

– På årsmötet hoppas vi att många kommer. Då bildar vi nya arbetsgrupper och vi behöver nya frivilliga, bland annat till gruppen Grönytor och parkutveckling samt till Ungdomsgruppen. Det finns mycket barn och ungdomar i Hjärup som behöver mer aktiviteter och utökad delaktighet i samhället.

Mötesplatser och kultur

Hjärups byalag bildades 2001 på initiativ av Hjärupsbor vid en konferens om Hjärups framtid i samband med det kommunala projektet Forum Hjärup.

Sedan dess har byalaget haft stor betydelse både för den kulturella verksamheten på orten och för politiska beslut som berört Hjärup och där det opolitiska byalaget är remissinstans.

– Vi är stolta över vårt engagemang och våra arrangemang. En av våra viktigaste uppgifter är att skapa mötesplatser och kultur. Det andra är att titta på detaljplanefrågor och trafikfrågor, se till hjärupsbornas intressen och hålla kontakt med till exempel Trafikverket och kommunen.

Ingegerd Höglund har varit med från starten, men hade en paus under några år innan hon återvände till byalaget styrelse.

– Jag gick med för att sätta Hjärup på kartan, för att skapa grönområden och för utbyggnaden av järnvägen. Sedan jag kom tillbaka har det blivit mer arbete med kultur och fritid, skrattar Ingegerd som idag ansvarar för arrangemang och Byabladet.

Ordförande Sofia Güll blev styrelsemedlem i byalaget för ett par år sedan:
– För min del är det inte så mycket sakfrågorna utan mer för att jag vill bidra till närdemokrati, att man inte bara bor här utan att man lever här. Samhörighet, delaktighet och hållbar utveckling är viktig för mig.

Remissinstans

Byalaget är partipolitiskt och religiöst oberoende och uppgiften är att verka för att Hjärupsbornas kulturella identitet och intressen tillvaratas. Genom att vara remissinstans för frågor som rör Hjärup spelar man en viktig roll i samhällsutvecklingen inom kommunen.

– Vi vågar nog påstå att vi var med och medverkade till att få järnvägen nergrävd och till bättre cykelvägar. Trafik och vägar har vi lyckats ganska bra med, säger Sofia Güll och Ingegerd Höglund.

Mer information om Hjärups byalag finns på hjarup.nu och på Facebook.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt