Tala som TED – Mod att stå för sin åsikt

Elever på Hjärupslundsskolan arbetar med projektet “Tala som TED”, där de lär sig skriva och hålla personliga tal.

Läs mer

Ta chansen att vara med på Industrinatten

Industrinatten i Malmö-Lundregionen arrangeras för att väcka ungdomars intresse för arbete i industrin och för att hjälpa företag att klara sina rekryteringsbehov.

Läs mer

Följ den politiska debatten

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt via webben, den 3 april, kl. 18. Vid sammanträdet kommer bland annat ändrad taxa för avgifter i musikskolan, ändring i musikskolechecksystemet samt motioner att behandlas.

Läs mer