Tala som TED – Mod att stå för sin åsikt

Elever på Hjärupslundsskolan arbetar med projektet “Tala som TED”, där de lär sig skriva och hålla personliga tal.

Pedagog Staffanstorp är en nyligen lanserad webbplats som skapats för att sprida pedagogiska exempel och synliggöra arbetet som sker i våra skolor och förskolor.

En av lärarna som berättar om sitt arbete är Anna Sjövall, förstelärare på Hjärupslundsskolan. De arbetar med projektet “Tala som TED”, där hennes niondeklassare får arbeta med att skriva och hålla personliga tal.

”Att ge elever modet att våga tala och stå upp för sina åsikter är en av våra viktigaste uppgifter som lärare. I klassrummet ska vi ha högt i tak, vi ska skratta med varandra, inte åt varandra. Vi ska tillåtas göra misstag och lära oss av våra egna misstag, men också av varandras. Ingen kan allt och nog kan både du och jag dra oss till minnes hur något som var svårt i början blivit självklart med tiden.”

Läs mer på Pedagog Staffanstorps webbplats.