Fotboll för alla

Idrottens värld är en fantastisk värld. Få samhällsinsatser är lika viktiga som föreningslivet när det kommer till att skapa glädje och gemenskap. Fotbollen som sport ska vara inkluderande, och öppen för alla.

Med anledning av detta, startades ett projekt i höstas som kom att kallas ”Fotboll för alla”. Hit skulle alla barn och unga, oavsett kön, ålder eller funktionsvariation, känna sig välkomna att delta på träningarna. Det fanns, och finns ännu idag, ett stort behov av idrottsaktiviteter i Staffanstorp som är särskilt anpassade till barn med särskilda behov. Idag drivs projektet med stort engagemang av Staffanstorp United och FC Staffanstorp. Varje vecka träffas flickor och pojkar i alla åldrar, för att träna tillsammans.

Vi vill att alla som gillar att spela fotboll, ska känna till att vi finns. Här handlar det inte om vem som platsar i laget, som det kan göra i andra sportsliga sammanhang. Hit kommer man för att ha kul och följaktligen uppleva den meningsfullhet som idrotten erbjuder.

För alla fotbollsglada är det lördagar, klockan 12-13 på Staffansvallen i Staffanstorp, som gäller. Oavsett erfarenhet eller särskilt behov, är du välkommen att spela hos fotbollforalla@staffanstorpunited.se

Facebook Fotboll för alla