Begränsad framkomlighet på Markvägen i Hjärup

Vatten- och avloppsarbete Foto: Lisbeth Svensson

Framkomligheten på Markvägen kommer att vara begränsad från tisdagen den 18 april till fredagen den 16 juni. Detta på grund av reparationsarbete på vattenledningsnätet.

VA-verket utför reparationsarbete och förnyelsearbete på vattenledningsnätet samt omläggning av vattenserviser till fastigheterna på Markvägen. På grund av öppna schaktgropar och hinder i vägen kan det vara svårt att komma fram till uppfarterna. Parkering på gatan är inte tillåten. Vi hänvisar till parkeringen vid hörnet av Klockargårdsvägen/Blomstergården. Cykelbanan vid Näktergalen kommer också att påverkas av arbetet, genom begränsad framkomlighet.

Arbetet utförs av PEAB Sverige AB.
Har du några frågor kontakta Lars-Peter Lindqvist 0733-37 48 10 eller Clas Svensson 0733-37 49 53.