Dialog om Staffanstorps nya badanläggning

Är du medborgare i Staffanstorps kommun? Vi behöver din hjälp. Våra politiker och tjänstemän vill träffa kommunens invånare för att informera och föra ett samtal om den nya badanläggningen som kommunfullmäktige tog beslut om i december 2016.

Är du medborgare i Staffanstorps kommun? Vi behöver din hjälp. Våra politiker och tjänstemän vill träffa kommunens invånare för att informera och föra ett samtal om den nya badanläggningen som kommunfullmäktige tog beslut om i december 2016.

På mötet träffar du politiker och tjänstemän samt representant från Staffanstorps Centrum. Mötet inleds med information kring det aktuella ämnet av Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande och Mikael Forsberg, VD Staffanstorps Centrum.

Delta och påverka

Frågor som är påverkbara kommer att diskuteras i grupp. Det grupperna kommer fram till  kommer sedan att vara underlag för vidare politisk hantering.

Tid: 3 maj 2017 kl. 18-19.30

Plats: Sankt Staffans församlingshem, Brågarpsvägen 10, Staffanstorp

Välkomna!