Möte om utbyggd service i Hjärup

Hjärup Nordost IV. Foto: Staffanstorps kommun

Ett nytt område för butiker, tankstation och annan verksamhet planeras på trekantsområdet mellan Väståkravägen och Gamla Lundavägen. Mims Invest AB informerar om kommande etablering och tar emot input och idéer från hjärupsborna.

Vid kommunstyrelsens möte 10 april godkändes förslag till markanvisningsavtal mellan Staffanstorps kommun och Mims Invest AB. Inom området planeras en butik för livsmedel samt en till två byggnader för småbutiker; tvätt och tankstation; två till tre verksamhetsbyggnader och en byggnad för idrottsändamål, till exempel padel. Byggnaden för idrottsändamål planeras till områdets sydvästra del i nära anslutning till Uppåkravallen. Parallellt pågår också arbetet med detaljplan för området.

Plats: Hjärupssalen, Hjärupslundsskolan
Tid: onsdag 26 april kl. 18.30-19

Efter informationen börjar årsmötet för Hjärups byalag.