Gemenskapen först för Esarps bygdelag

Stark gemenskap, fiber till hushållen och en 40-gräns genom tätorten är dagens viktigaste hjärtefrågor för 25-årsjubilerande Esarps bygdelag.

Föreningen har valt att kalla sig bygdelag istället för byalag. I bygden ingår utöver Esarp även landsbygden med Kornheddinge, Mossheddinge, Lunnarpsvägen och delar av Kongsmarken.

– I själva Esarp bor ungefär 75 personer i 29 hushåll. Men vi har cirka 400 brevlådor i hela vår område, säger ordförande Roland Larsson.
Bygdelaget bildades 1992 för att ta hand om en fråga om enskilda avlopp som engagerade byborna.

– Vi bestämde oss för att göra något tillsammans och det gick jättebra, minns ordförande Roland Larsson.

Sedan dess har bygdelaget levt ett aktivt liv och betytt väldigt mycket för gemenskapen i byn.

– Vi har kaféer, pubkvällar, valborgsfirande, midsommarfester, Bakkenresor, grisfester, brännbollsturneringar. I år planerar vi eventuellt en gemensam resa till Liseberg. Samvaron är det viktigaste, säger den nyvalda styrelsen.

Kämpar för 40 genom byn

När vi tittar in är årsmötet precis avslutat. Men samtalet fortsätter i möteslokalen och framför allt är det vägfrågan som diskuteras.

– Vi jobbar mycket med vägfrågorna. Vi lyckades för en del år sedan få till en trottoar i byn. Nu ska vägen mellan Genarp och Esarp breddas. Vi tror att det kommer att öka hastigheterna ytterligare genom byn.

– Här finns många barn, inflyttningen av småbarnsfamiljer har ökat de senaste åren. Vägen genom byn är smal och hårt trafikerad och den enda och smala trottoaren löper inte genom hela samhället.

– Vi är oroliga för säkerheten för våra barn och kämpar för sänkt hastighet genom byn. Kommunen har hänvisat oss till Vägverket och vi har varit på möte med Vägverket tillsammans med Genarps bygdelag.

– Vi vill gärna att hastigheten sänks till 40 samtidigt som det skapas ett par vägbulor. Andra orter har ju 40, varför inte vi?

De berättar att det gjordes en trafikräkning i byn för 18 år sedan. Redan då passerade 2000 bilar i snitt per dygn genom Esarp och den uppmätta genomsnittshastigheten var 54-55 km/tim, långsamma traktorer inräknade. Allra mest alarmerande den gången var att den snabbaste hastighet som uppmättes under mätningsveckan var 122 km/tim.

Egen fiberdragning

Även bredbandet har skapat ett stort engagemang i Esarp med omnejd. En oberoende ekonomisk förening startades av medlemmar i bygdelaget för att ta tag i frågan när väntetiden upplevdes för lång.

– Vi vill ge en stor eloge till arbetsgruppen i Esarps fiber som samarbetar med fiberföretaget IP Only och jobbar över kommungränsen mot Lunds kommun. Förhoppningsvis har vi fibern på plats inom ett år.

Gemenskapen viktigaste

Men viktigast för bygdelaget är ändå att vårda gemenskapen. En gång i månaden är det till exempel fredagspub i Esarps skola.

– Det är ingen pub i ordets vanliga bemärkelse, utan en myskväll öppen för alla medlemmar där vi är noga med att även barnfamiljerna är med. För barnen finns det läsk, saft, godis och något att äta. Vi träffas, myser, spelar biljard och pingis och pratar om allting mellan himmel och jord.

– Vi har väldigt trevligt. Folk flyttar ibland från Esarp i alla tänkbara väderstreck, men många fortsätter att vara medlemmar!

Esarp är en kulturellt rik liten by i östra delen av Staffanstorps kommun. I Kulturforum Esarp i gamla Esarps skola finns två fina små muséer inrymda; Esarps skolmuseum och Theodor Jönssons konstnärsmuseum. Varje påsk och allhelgonahelg arrangeras här konstutställningar.
Platsens historiska anor är tydliga med boplatser från stenåldern, en gravhög från bronsåldern, en kyrka från 1200-talet och de berömda Sånahusen som byggdes som en liten fristående hantverksby i slutet av 1800-talet.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt.