Resultat av skolmåltidsenkäterna

För att vårdnadshavare ska få insyn i hur skolmåltiderna fungerar erbjuds de att äta gratis i skolrestaurangen tillsammans med elever. Vid detta tillfälle delas en enkät ut vars syfte är att tydliggöra vad som fungerar bra och vad som kan förbättras inom skolmåltiderna.

År 2016 svarade 150 föräldrar på enkäten. Resultatet visade att:

  • 91 procent tyckte att skolmaten var god
  • 98 procent  tyckte de blev trevligt bemötta av skolrestaurangens personal
  • 87 procent  tyckte atmosfären i skolrestaurangen var trevlig
  • 91 procent  var nöjda med skollunchen/matsalen som helhet

Enkäten avslutades med den öppna frågan ”Vad kan vi göra bättre?” Matsalsmiljön kommenterades mest. Vårdnadshavarna svarade att ljudnivån i matsalen var för hög och lämnade förslag på åtgärder såsom:

  • ljuddämpande material
  • uppdelning i sektioner
  • avskärmning med exempelvis krukväxter.

I enkäten lämnades även många positiva kommentarer kring måltiderna, bland annat nämndes de variationsrika salladsbufféerna.

Målet för kostverksamheten i Staffanstorps kommun är att i en lugn, trygg och trevlig miljö servera välsmakande, näringsriktiga och varierande måltider som främjar hälsan, är miljömässigt hållbara och som tillfredsställer allas behov.