Årets språkstipendiater!

Varje år får sex elever i Staffanstorp åka på en studieresa till vänorten Killarney på Irland. Det är stor konkurrens om platserna  och eleverna får öva mycket i skolan inför den avslutande intervjun på engelska.

För fjärde året i rad skickar Staffanstorp sex representanter, två från varje skola, på en studieresa, ett Scholarship på tio dagar, till Killarney. Där får de bo i familj, gå i skolan och delta i olika aktiviteter. När de kommer hem redovisar de sina upplevelser i ett arbete, både för sina kamrater och för barn- och utbildningsnämnden i Staffanstorp.

Nedanstående elever (på bilden från vänster) har via uppsatsskrivning och intervjuer kvalificerat sig för att åka på språkstipendium:

  • Elsa Wallman, Balderskolan
  • Klara Gustafsson, Hjärupslundsskolan
  • Elin Carlsson, Hagalidskolan
  • Samuel Persson, Hjärupslundsskolan
  • Viktor Paulsson, Hagalidskolan
  • Dina El Hani-Balderskolan (saknas på bilden)

Med på bilden finns även Patrik Runesson, vänortsansvarig Killarney samt Nino Vidovic (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.