Samlade åsikter om den nya badanläggningen

Är du medborgare i Staffanstorps kommun? Vi behöver din hjälp. Våra politiker och tjänstemän vill träffa kommunens invånare för att informera och föra ett samtal om den nya badanläggningen som kommunfullmäktige tog beslut om i december 2016.

Den 3 maj genomfördes en medborgardialog om den nya badanläggningen som kommunfullmäktige tog beslut om i december 2016. Cirka 70 medborgare samlades och uttryckte sina åsikter om innehåll i ett framtida bad samt val av plats. Diskussioner fördes både i storgrupp och i smågrupper.

Kvällen inleddes med en presentation om förutsättningarna för ett nytt badhus i kommunen av Christian Sonesson (kommunstyrelsens ordförande) och Mikael Forsberg fortsatte med denna presentation (VD Staffanstorps Centrum).

Sammanfattning av medborgardialog om ny badanläggning>>