Begränsad framkomlighet på Hantverksvägen i Staffanstorp

Framkomligheten på Hantverksvägen kommer att vara begränsad till ett körfält från måndagen den 29 maj till fredagen den 7 juli. Detta på grund av renoveringsarbete på spill- och vattenledningsnätet.

Vi hoppas på förståelse för de störningar som kommer att att uppstå under arbetets gång.

Arbetet utförs av VA-Gruppen AB.
Har du några frågor kontakta Bengt Malmgren 0705-45 49 03