Väv med Lilla och Stora Emilia!

Väv på torget. Foto: Lisbeth Svensson

Kom och väv på torget i Staffanstorp onsdag 31 maj kl. 9-19.
Upplev en interaktiv happening tillsammans med förskolan och skolan på Lilla och Stora Emilia. Allmänheten bjuds in helt kostnadsfritt!

Tanken bakom aktiviteten är att olika människor, generationer och livsöden vävs samman. Varje individuellt bidrag till väven, kan tillsammans skapa något stort gemensamt.

Reggio Emilia pedagogiken har en mångårig tradition av att vara en förskola/skola mitt i byn och samverka med lokalsamhället. Vår önskan är att genom sådana möten kunna fostra nästa generations samhällsmedborgare i demokratisk anda.

Väv på torget. Bild: Lilla och stora Emilia