– Hjälp oss hålla snyggt i vår kommun!

Däck kastade i naturen. Foto: Staffanstorps kommun

Nedskräpning och dumpning av avfall på allmänna platser har blivit ett allt större problem i Staffanstorps kommun.

– Det är långt ifrån alla medborgare som beter sig på det här viset, men tyvärr får alla medborgare betala för detta, säger Karl Andersson, parkingenjör på Tekniska enheten, Staffanstorps kommun.

Kommunens parker och grönytor är avsedda att vara andningshål för medborgarna. Här ska man kunna motionera, umgås med familj och vänner eller bara sitta och pusta ut och andas, få lugn och ro i en fin miljö.

– Våra driftentreprenörer jobbar dagligen med att underhålla och förbättra dessa ytor så att medborgare ska vilja utnyttja dem, säger Karl.

– Men tyvärr tas idag väldigt mycket tid och resurser upp av det tråkiga arbetet med att städa upp efter folk. Både driftsledning och driftarbetare får lägga orimligt mycket tid på arbetsuppgifter som inte borde behöva förekomma istället för att hålla sig i fas med den ordinarie grönyteskötseln.

Många är ledsna

Många hör av sig till kommunen för att de är ledsna över hur allmänna ytor missbrukas.

– Ofta rör det sig inte bara om nedskräpning utan om ren dumpning. Förvånansvärt många villaägare slänger sitt trädgårdsavfall på kommunens mark. En del slänger gräsklipp, grenar och fjolårets sommarblommor i buskagekanterna, medan vissa slänger det på gräsmattan direkt utanför sin häck.

– I många fall rör det sig även om rent skräp som slängs. Det krävs väldigt lite skräp för att en hel park ska upplevas som ovårdad. Men mer utstuderad nedskräpning pågår också. Det är tyvärr inte ovanligt att vi hittar gamla betongplintar, fönster och frigolit på gräsmattor, i parker och andra grönområden.

– Detta beteende är så konstigt eftersom vi har en fantastisk avfallsanläggning i kommunen där medborgarna gratis får kasta allt sitt avfall, vare sig det är trädgårdsavfall eller byggavfall från egna ombyggnader.

Karl tillägger:

– Självklart är det inte bara medborgare som bär skuld för detta, vi för en kontinuerlig dialog med våra exploatörer för att de ska göra sin del och hålla rent och snyggt på sina byggarbetsplatser.

Ett annat bekymmer är att allmän platsmark som trottoarer, parkeringsplatser och gräsmattor ibland används som uppställningsplats för mellanförvaring av privata grushögar eller till exempel pallar med betongplintar och trädgårdsplattor, vilket inte heller är tillåtet.

– Polisen kan i vissa fall ge tillfälliga tillstånd för uppställning på trottoar men då måste man ansöka om det och det får inte hota trafiksäkerheten, varken på cykel- eller gångbanor. Rullstolar, rollatorer och barnvagnar ska kunna mötas och vi kan frakta bort det som utgör ett trafiksäkerhetshinder.

Utkastade sommarplantor. Foto: Staffanstorps kommun

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt