Elever ställer ut i konsthallen

Mitt ögonblick. Foto: Anja Ritzau

I våras fick alla åttondeklassare i Staffanstorps kommun chansen att under skoltid ta bilder som kunde komma att ställas ut i konsthallen. Missa inte utställningen av dessa bilder som varar fram till 15 juni.

Alla elever i årskurs åtta bjöds in att delta i ett stort fotosamarbete som utmynnade i en fotoutställning i konsthallen under namnet Mitt ögonblick.

– Fotografering ingår som en del i bildämnet och handlar om att ge eleverna möjlighet att visa upp något från vardagen i skolan, säger utbildningsstrateg Anja Ritzau.

Arbetet har skett i samarbete mellan kultur & fritid, utbildningsförvaltningen samt individ- och familjeomsorgen.

– Syftet är att synliggöra elevernas skolarbete och göra eleverna
medvetna om och delaktiga i Staffanstorps kommuns kulturliv. I arbetet är även fältassistenter och fritidsledare engagerade. Det är bra för elever att få fler vuxenkontakter och ansikten på vuxna som de kan vända sig till på fritiden.

Kommunens IKT-pedagog, Mattias Persson, fanns också med som förstärkning om lärarna ville ha hjälp när eleverna skulle redigera bilderna. För elever som var intresserade fanns samtidigt en gratis fotoutbildning med sex utbildningstillfällen efter skoltid.

Dokumenterar sin vardag

Alla åttondeklassare har genomgått en fotoutbildning i samarbete med AFB och fått goda råd och tips inför fotoprojektet.

– Det rör sig inte om porträttfotografering utan en dokumentation av någonting från elevernas vardag. Vi är noga med att inte publicera bilder på elever som inte vill eller som inte får finnas med på bild.

Alla typer av kameror har kunnat användas, även mobiltelefoner och iPads.

Totalt finns det 13 klasser med cirka 300 elever i årskurs 8 i kommunen. Cirka åtta verk från varje klass, totalt cirka 100 fotografier i A4-format, har valts ut för att ställas ut i konsthallen. Urvalet har gjorts i samråd mellan lärare och elever inom varje klass. Alla elever som deltagit har fått sitt bidrag uppförstorat i A4-format.

– Bilderna kan senare också komma användas som utsmyckning i skolorna, säger Anja Ritzau.