Stanstorpsskolan får medel för utbyte med Norge

Stanstorpsskolan har blivit beviljade medel från Nordplus Junior för ett utbyte med en skola i Norge. Projektet har namnet Från slätt till fjäll, från union till självständighet och är ett samarbete mellan årskurs 4 på Stanstorpsskolan i Staffanstorp och årskurs 5 på Solvangs skole i Öyer, strax norr om Lillehammer.

Enligt svenska och norska läroplanen ska skolan verka för att bidra till ett gemensamt kulturarv, samtidigt som den ska se till att eleven kan leva sig in andras villkor och värderingar. Syftet med utbytet är att öka elevernas förmåga att sätta sig in i andras levnadsvillkor och värderingar genom att besöka varandra och få olika perspektiv på tillvaron. Klassutbytena sker två veckor under vårterminen 2019. I mars besöker Stanstorpsskolan Solvangs skole, beläget i den norska fjällvärlden för att studera geografi, historia, språk och åka skidor på längden och tvären.

I maj kommer Solvang skole att besöka oss på den skånska slätten och även göra en avstickare till Köpenhamn, Norges huvudstad under unionstiden.

Projektet ska öka också elevernas kunskaper om sina grannländers historia och geografi så de kan identifiera likheter och skillnader inom dessa ämnesområden. Projektet ska även öka elevernas förmåga att kommunicera på närliggande språk. Detta kommer bland annat att ske genom ett omfattande digitalt utbyte som startar till hösten. Johan Hultgren, förstelärare i SO och Dan Hansson, biträdande rektor på Stanstorpsskolan ansvarar för projektet.

Nordplus Junior hanteras av Nordiska ministerrådet, och ska bidra till att få in nya idéer och perspektiv i undervisningen. Nordplus bidrar även till att elever och lärare får möjlighet att personligen stifta bekantskap med de andra nordiska ländernas kultur, levnadssätt, normer, språk och natur, med mera.