Följ den politiska debatten

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt via webben, den 12 juni, kl. 18. Vid sammanträdet kommer bland annat antagande av ny taxa för Staffanstorps allmänna vatten- och avloppsanläggning, antagande av ny förbundsordning för samordningsförbundet Burlöv – Staffanstorp, antagande av ny Renhållningsordning 2017-2020 för Staffanstorps kommun samt motioner att behandlas.

Allmänheten hälsas välkommen att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträde i S:t Staffans församlingshem i Staffanstorp.

Läs dagordningen >>>

Du kan se kommunfullmäktiges sammanträde även på läsplattor och i smarta mobiler. Du kan också följa kommunfullmäktiges sammanträde i efterhand, den 13 juni när webbsändningen är redigerad.

Länk till webbsändningen >>>