Nu stärker vi språket!

Staffanstorps kommun har beviljats statsbidrag för deltagande i Skolverkets läslyft för förskolan som kommer att genomföras för första gången läsåret 2017/2018.

Vi är mycket glada för att kunna meddela att alla Staffanstorps förskolor, och all personal i förskolorna, kommer att delta i denna fortbildningsinsats i syfte att stärka våra barns språkliga förutsättningar till en riktigt god start i livet.

Läslyftet i förskolan är en kompetensutvecklingsinsats som bygger på kollegialt lärande med stöd av handledare. Insatsen syftar till att ge förskollärare utvecklade möjligheter att utmana och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling samt ta tillvara barns intresse för texter, bilder och skriftspråk. Här kan ni se en kort film från läslyftets innehåll, som handlar om hur man kan upptäcka texter med digitala verktyg.

Vi ser fram emot ett läsår med massor av kollegialt lärande i syfte att stärka Staffanstorps barns språk!