Detaljplan för Sockerstan vårdboende antagen

Detaljplan för del av Brågarp 6:1 Sockerstan vårdboende har antagits av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 21 juni 2017.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt vårdboende, bostäder och verksamheter i den nya stadsdelen Sockerstan, Staffanstorp i anslutning till Sockerbruksparken.

Mer information om planen finner du nedan.

Sockerstan vårdboende