Staffanstorp – en öppen kommun

Öppenhet Illustration:Alva Esping

Staffanstorps kommun placerar sig högt upp i ”Undervakas Öppenhetsindex 2017”, som är en granskning som handlar om öppenhet. Projektet har granskat hur kommunen lämnar ut allmänna handlingar vid förfrågningar.

Undervakas har också tittat på om kommunstyrelsens diarium med handlingar finns tillgängligt via kommunens webbplats.

Resultatet för Staffanstorps kommun var 6,9 i index i undersökningen om öppenhet och med detta placerar vi oss på en 16:e plats bland Sveriges 290 kommuner, väldigt nära de kommuner som hamnade överst som fick 7,1 i index.

De variabler som mättes i granskningen var: Utlämnande i elektronisk form, skyndsamt utlämnande, avgifter för utlämnande, publicering av diarium och service- och kunskapsnivå. Dessa variabler har vägts samman i ett index som kan användas för att jämföra och illustrera graden av öppenhet och transparens i de undersökta myndigheterna. (På väg mot en digital offentlighetsprincip – slutrapport från projektet Undervaka.)

Resultatet är ett gott betyg för kommunen och dess medarbetare och det speglar kommunens utvecklingsarbete mot att bli en än mer öppen och transparant kommun. Staffanstorps kommun har sedan 2014 publicerat kommunstyrelsens handlingar i ett webbdiarium på staffanstorp.se och vi jobbar hela tiden mot att sätta medborgaren i centrum. Hos oss möts en av kunniga och engagerade medarbetare och vi arbetar aktivt med att öka insynen i vår verksamhet.

Projektet Undervaka har under våren 2017 granskat hur offentlighetsprincipen fungerar i Sveriges 290 kommunstyrelser. Projektets granskning har riktat in sig på handlingsoffentligheten, som ger medborgare, journalister och andra enskilda rätt att få ta del av allmänna handlingar hos kommunen.

Slutrapporten i Undervakas Öppenhetsindex 2017 hittar ni här >>

För frågor om Staffanstorps kommuns arbete med att öka insynen i kommunen kontakta Gunilla Lewerentz , medborgarservicechef.