Öka tryggheten

På grund av de senaste händelserna med skadegörelse och annat har kommunen fördjupat samarbetet mellan kommunen och polisen. Detta för att komma till rätta med det ungdomsgäng som orsakar problem inom kommunen.

Läs mer

Nu finns det språkcafé även i Hjärup

Hjärups Byalag har dragit igång ett språkcafé på Hjärups Bibliotek varannan söndag klockan 15-16.30. Hit kan alla komma som på ett trivsamt sätt vill träna sig i att prata svenska. Både nyanlända flyktingar och andra som inte har svenska som förstaspråk är välkomna.

Läs mer