Nu finns det språkcafé även i Hjärup

Hjärups Byalag har dragit igång ett språkcafé på Hjärups Bibliotek varannan söndag klockan 15-16.30.  Hit kan alla komma som på ett trivsamt sätt vill träna sig i att prata svenska. Både nyanlända flyktingar och andra som inte har svenska som förstaspråk är välkomna. 

Det är gratis att vara med och Byalaget bjuder på fika. Det är öppet för alla som vill träna sin svenska oavsett hur länge man varit i Sverige. Mer information och datum hittar du på byalagets webbplats>>