Öka tryggheten

Polisen. Foto och licens: Ulrika Vendelbo

På grund av de senaste händelserna med skadegörelse och annat har kommunen fördjupat samarbetet mellan kommunen och polisen. Detta för att komma till rätta med det ungdomsgäng som orsakar problem inom kommunen.

Kommunen ser mycket allvarligt på all form av kriminalitet. Föräldrar och vårdnadshavare kan komma att bli skadeståndsskyldiga för skadegörelse som deras minderåriga barn gör sig skyldiga till. Därför är det viktigt att samtliga föräldrar tar ansvar för sina ungdomar.

Vår uppsökande verksamhet fältgruppen har ett gott samarbete med polisen och arbetar förebyggande i miljöer där ungdomar rör sig. Detta arbetet intensifieras nu!

Polisen jobbar just nu med att få upp kameraövervakning. Kommunen anlitar även sedan länge väktare.

Alla tips och/eller anmälningar uppmuntras

Polisen vill gärna att om du ser något eller blir drabbad av något, anmäler det inträffade till polisen så att en anmälan blir registrerad och upprättad.

Anmälan gör du genom att ringa till polisen på nr 114 14. Läs mer här>>

Det är tillsammans vi formar kommunen.