Driftiga unga sommarlovsentreprenörer belönades

Hampus Christensson med företaget ”T-shirts with a Purpose” knep hem segern som Årets Sommarlovsentreprenör  och kommunens pris på  4 000 kr. Priset ges till den som visat bäst skicklighet på att få de olika delarna i affärsplanen att samverka.

Motiveringen lyder:
Hampus har med en tydlig vision och hög målmedvetenhet drivit sitt företag från idé till resultat. Med en kort deadline har Hampus med stort driv och nyfikenhet löst de problem som stötts på under vägen.

Vi ser att om Hampus önskar driva sitt företag vidare så har goda förutsättningar skapats för att lyckas i framtiden.

Bästa Marknadsföring

Företagsgruppens pris för Bästa Marknadsföring gick till Jessica Paulsson med företaget ”Fitness för alla”. Här bedöms bland annat uppfinningsrikedomen vid genomförandet och detta gjorde Jessica 2 000 kr rikare.

Motiveringen lyder:
Jessica presenterar på ett exemplariskt sätt den nya tidens företagande, som mestadels sker digitalt utan att för den delen tappa kontakten med de fysiska kunderna.

Genom stort fokus på sin målbild för sommarprojektet har hon på ett föredömligt sätt nått resultat med individanpassad träning trots att det är över nätet.

För att ge goda förutsättningar för spridning av affärsidén har Jessica skapat testgrupper och nyhetsbrev som ger en fantastisk plattform att från nu driva ett framgångsrikt företag.

Bästa Entreprenörsinsats

Företagsgruppen pris för Bästa Entreprenörsinsats: Priset på 2 000 kr ges till den som visat prov på extra driv och uthållighet.

Entreprenören Niklas Westberg har identifierat ett faktiskt behov på marknaden och analyserat svagheter med befintliga lösningar i företaget ”Golf o Hoj”.

Motiveringen lyder:
Med imponerande stringens har Niklas från skiss via tekniska innovationer och utifrån projektets givna ramar arbetat målmedvetet mot att ta en ledig position på en marknad med enorm potential.

Här bedöms uppfinningsrikedomen vid genomförandet och detta gjorde Niklas Westberg 2 000 kr rikare.

Juryn bestod av lokala företagare samt representanter för bank och kommun.

Därmed avslutades årets sommarsatsning på ungt entreprenörskap, men för en del av ungdomarna är detta bara början på en framtid som egen företagare.

Läs mer på Business Port Staffanstorps webbplats>>

Text och bild: Monica Smidelik