Fällning av sjuka oxlar i Hjärup

Sex stycken av oxlarna utmed Ämnesvägen har drabbats av svampangrepp och vitröta. Dessa träd kommer att fällas under vecka 33. Träden som fälls kommer att ersättas och återplanteras på samma plats.

Efter en säkerhetsbesiktning har det fastställts att sex stycken av oxlarna i trädallén är i så dåligt skick att de utgör en säkerhetsrisk. Träden är angripna av rötsvamp och vitröta, vilket försvagar trädets hållfasthet avsevärt då rotsystem och stam ruttnar. Till följd av detta uppvisar träden stora tickor, som är ett svampangrepp, på stammarna. Dessutom omfattande rötskador och delvis krondöd.

Under vecka 33 kommer det att vara begränsad framkomlighet i körfältet närmst trädallén.

För frågor och mer information går det bra att kontakta Parkingenjör Linnea Saarela på Tekniska enheten.

Foto: Garry Lindqvist, Green Landscaping AB