Rivning av Blekingelekan i Staffanstorp

Under vecka 33 påbörjas rivningen av Blekingelekan, lekplatsen utmed Blekingevägen. I år har lekplatsen fått flera anmärkningar på årets säkerhetsbesiktning och kommer därför rivas i sin helhet.

Lekplatsen har under de senaste åren successivt nedmonterats i takt med att lekredskapen blivit utslitna.

Vi arbetar kontinuerligt med att anlägga nya större lekplatser i kommunen för att ersätta de äldre, mindre lekplatserna som med åren blivit väldigt slitna. Detta i enlighet med Staffanstorps kommuns lekplatspolicy. Roos leka, belägen norr om Roos damm, anlades för att dels ersätta Blekingelekan.

För frågor och mer information går det bra att kontakta Parkingenjör Linnea Saarela på Tekniska enheten.