Vattenavstängning i Staffanstorp

Tisdagen den 22 augusti kommer vattnet att stängas av i området runt Kyrkvägen i Staffanstorp. Renoveringsarbetet på vattenledningsnätet kommer att utföras på natten mellan klockan 23.00 och 6.00 på onsdagsmorgonen.

Fastigheter på Kyrkvägen, Magnes väg, Huges väg och Bragevägen berörs av avstängningen. 

Berörda fastigheter är informerade via brev.

När vattnet släpps på igen
Det kan finnas luft i ledningarna efter avstängningen. Därför råder vi er att öppna kranen försiktigt. Det kan även förekomma brunt vatten. Låt vattnet rinna länge före användning. Vattnet är inte farligt att dricka. Spola också länge före tvätt av ljusa kläder.

Arbetet utförs av Va-gruppen AB
Har du några frågor kontakta Bengt Malmgren på 0705-45 49 03