Begränsad framkomlighet på Industrivägen i Staffanstorp

Måndagen den 4 september påbörjas arbetet med att lägga en ny vattenledning vid Industrivägen i Staffanstorp. Detta kommer att påverka framkomligheten i trafiken.

Framkomligheten begränsas till ett körfält under arbetets gång . Trafiken kommer att regleras med trafiksignaler. Välj gärna annan väg om möjligt. Arbetet kommer att pågå fram till den 24 september.

Arbetet utförs av PEAB Sverige AB
Vid frågor kontakta Lars-Peter Lindqvist 0733-37 48 10