1200 Staffanstorpsbor får chans att tycka till om sin kommun!

Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning.

1-8 september får 153 800 invånare i 131 kommuner runt om i Sverige en enkät i brevlådan och därmed möjlighet att tycka till om sin kommun.

Medborgarundersökningen är en enkätundersökning som SCB, på uppdrag av Sveriges kommuner, genomfört sedan 2005. Intresset för undersökningen är stort, och i årets omgång deltar 131 kommuner.

Slumpmässigt urval

De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval, som dras från befolkningsregistret.

I Staffanstorps kommun bjuds 1200 personer in till undersökningen.
För att få ett tillförlitligt resultat är det viktigt att så många som möjligt svarar. I enkäten får medborgarna tycka till om arbets- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet. De får också säga hur de upplever den kommunala servicen inom till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Resultaten av årets undersökning publiceras i kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se) under vecka 51.

Har du frågor om undersökningen?
Kontakta Gustav Blohm på 046-287 17 08.