– Att återvända känns som att komma hem!

– Att återvändas som fältassistent känns som att komma hem. Det är härligt att vara en del av fältgruppen, säger fältaren Malin Wennberg med ett stort leende. Jag stortrivs med det här jobbet.

I maj i år återvände Malin efter en period som mammaledig och en period på ett annat jobb på Mellanvångsskolan. Hon är en av två fältassistenter som i år återvänt till det viktiga arbetet bland ungdomarna i Staffanstorps kommun. Tidigare jobbade hon i fältgruppen 2014-2015.

– Jag trivs verkligen med jobbet med kontakten med ungdomarna, att kunna finnas där för dem. Jag trivdes även med mitt förra jobb med de yngre barnen, men jag ville tillbaka till de äldre ungdomarna.

Fältgruppen i Staffanstorp står som vanligt så här års inför en aktiv höst ute bland våra ungdomar runt om i hela kommunen.

– Vår uppgift är att finnas till hands mellan kommunen och invånarna med fokus på ungdomarna. Vi är en viktig länk mellan socialtjänst, skolan och föreningslivet. Vi är vuxna förebilder och vägledare, säger Malin.

– Många invånare tror att vi kan gå in och ingripa mer än andra. Men vi har inte den rätten, vi använder våra ord och relationer för att vägleda och det svarar ungdomarna jättebra på. Ungdomarna finns överallt både dagtid och kvällstid och där de är försöker även vi vara.

Malin Wennberg tillägger:

– Vi har en god stämning och mår fint i gruppen. I höst får vi två nya arbetskamrater och vi ser mycket fram emot den nya gruppsammansättningen. Vi har en härlig blandning i både ålder och kompetens och vi kompletterar varandra på många olika sätt.

Fältgruppen i Staffanstorp består av 5,75 tjänster fördelat på sex personer. Åldersspannet är 26 till 55 år. I höst har två personer slutat och två nyanställts.

– I en arbetsgrupp med sex-sju personer är det av naturliga skäl alltid en viss rotation. Varje år slutar någon av olika skäl. Inte minst de obekväma arbetstiderna och familjesituationen spelar in här, som till exempel familjebildning, föräldraledighet, partnerns arbetstid, säger fältgruppens chef Claudia Hadzisakovic.

Fältassistenternas bakgrund varierar men vanligtvis är det personer med dokumenterad bakgrund inom olika slags ungdomsverksamheter och behandlingarbete som rekryteras.

Den 3 oktober planerar fältgruppen att bjuda in allmänheten, våra politiker och även media, till ett möte och berätta mer om verksamheten.

– Vi har fått en del förfrågningar från folk som är nyfikna på Fältgruppen, om hur vi jobbar så vi ska svara så gott vi kan, även om detaljerna kring enskilda individer i vårt arbete är sekretessbelagda.

– Vi har en fin stämning i fältgruppen, säger Malin Wennberg som i våras återvände som fältassistent efterr en tid som föräldraledig och en period med jobb med yngre barn på Mellanvångsskolan, här med enhetchef för ungdomsenheten Claudia Hadzisakovic.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt