Barnen ger så mycket energi tillbaka

– Jag ville arbeta med människor, främst barn och ungdomar. Jag ville ha ett jobb som gav mig utmaningar. Så jag kom fram till att det var lärare jag ville bli.

Namn: Linda Örtman
Yrke: Grundskollärare 1-7, undervisar just nu i svenska, NO och teknik.
Aktuell: Förstelärare på Anneroskolan i Staffanstorp.
Lärare i årskurs 4
Bor: Hunneberga i Eslövs kommun
Ålder: 36 år
Familj: Make, son 3 år, dotter 7 år
Fritidsintresse: Sjunger i kör

Årets sommarlov är slut. Den 16 augusti stormade 456 elever in och intog åter Anneroskolan i Staffanstorp för ett nytt läsår.

Mitt i ”vinddraget” stod lärarna och tog emot och en av dem var Linda Örtman, förstelärare i Staffanstorps kommun sedan september förra året, dessförinnan med tio år som lärare i Lund bakom sig.

”Gnistrar till i ögonen”

– Detta är ett fantastiskt yrke och ett viktigt arbete, säger Linda.

– Viktigt för att du lär ut så mycket till eleverna som de sedan använder hela livet.

– Fantastiskt för att det ger så mycket kraft och energi. Jag får jättemycket energi när jag undervisar för det är så roligt att se hur eleverna lär sig sådant de inte kunnat tidigare, hur det gnistrar till i deras ögon och de säger: ”Ja Linda, nu förstår jag hur du menar!”

– Det är detta som är så underbart med läraryrket, att du får så mycket tillbaka.

– Det viktigaste är relationen med eleven, att lära känna elever-na och skapa en trygghet, det är detta vi jobbar med i början av terminerna.

– Alla elever ska känna att de blir sedda varje dag. På morgonen vid första lektionen tar vi alla barn i hand, en efter en. De kommer in och hälsar på läraren. Då ser vi ofta hur de mår för dagen, om de är glada, ledsna, eller trötta.

Behövs många egenskaper

Att vara lärare är ett jobb som kräver många olika egenskaper.

– Det är inte bara att ta en pärm i hyllan och göra samma lektion gång efter gång och år efter år, säger Linda Örtman.

– Vi måste hela tiden anpassa lektionerna efter vilken elevgrupp man har och även efter vilken tid det är på dagen. Det du planerar för en elevgrupp kanske inte passar för nästa. Kanske skulle det fungerat på morgonen med utvilade barn men inte direkt före lunch när barnen är litet tröttare. Du måste vara flexibel som lärare.

– En annan sak som är viktig är ledarskapsförmåga, att du kan leda klassen dit vi ska, till målet. Det krävs social kompetens, professionalism, för att träffa många olika människor. Man måste var flexibel, lösningsinriktad och ha en stor dos tålamod.

– Och så gäller det att ha humor. Jag använder mycket humor för att skoja med mina elever. Har man kul ihop och skrattar tillsammans blir det lättare att lära.

– Det svåraste är att få tiden att räcka till allt jag vill göra och också att veta hur mycket tid jag hinner lägga på alla de olika uppgifterna. Att vara lärare är inte bara undervisning, det är att ta sig tid att prata med eleverna även utanför klassrummet, det är samtal över lunchen, mellan lektionerna.

– Föräldrakontakten upplever jag som god, den ger mig ytterligare stöd för hur vi ska bemöta våra elever och den gör också att jag förstår mina elever bättre.

Lär av sina elever

Linda understryker att lärandet inte är enkelriktat, även en lärare lär sig mycket av sina elever.

– Ja, skrattar hon. Idag lärde jag mig att jag skrev fel när jag skrev Mindcraft istället för Minecraft. Eleverna lär mig saker hela tiden.
Det är en familjär ton som gäller mellan elever och lärare. Eleverna använder tilltalsnamnet Linda och inte ”magistern” eller ”fröken”.

– Det handlar om att skapa en bra relation med eleverna. Tillit är otroligt viktigt. Annars är det svårt att lära sig nya saker.

– Det är viktigt med en nära relation. Ibland är man som en extramamma. Det uppstår konflikter på raster då och då, så konfliktlösning är en del av jobbet. Då är det bra att känna eleverna. Jag brukar ta tag i de sakerna så fort de uppkommer och reda ut problemet.

Fantastisk stämning

I uppdraget som förstelärare ingår att delta i utvecklingen av undervisningen, att använda och prova ut nya modeller och metoder, skapa goda exempel, inspirera kollegorna samt bidra med information på den gemensamma webbplatsen Pedagog Staffanstorp.

– Alla föräldrar och andra intresserade kan gå in och läsa våra inlägg och se vad vi lärare i kommunen jobbar med. På webbplatsen berättar vi bland annat om de metoder vi jobbade med förra terminen.

Linda är jättenöjd med sin skola, skolledning och kollegor.

– Vi har en fantastisk stämning här på skolan både mellan lärare och skolledning och mellan kollegorna. Utbildningsförvaltningen inom kommunen ger oss bra vidareutbildningar och kompetensutveckling. Vi har ett levande personalrum där vi pratar om allting och vi hjälper varandra och tipsar varandra. Jag trivs kanonbra, säger Linda.

”Lilla och stora Anneborg”

Anneroskolan befinner sig för närvarande i ett läge mitt emellan två fysiska platser.

Gamla Anneroskolans lokaler är rivna och de nya som planeras på Trekanten har ännu inte fått klartecken för byggstart.

– Skolan har tillfälligt och strategiskt förlagt sin verksamhet på två skolor, med F-1 på Borggårdsskolan och 2-6 på Bråhögsskolan, förklarar rektor Cia Dufwa.

– I folkmun säger vi ”lilla Anneborg” och ”stora Anneborg” istället för Annero och Borggård, för att visa att vi är en enhet och för att skapa en gemensamhet. Namnet är myntat av en elev och det tog vi fasta på. Man ska inte som förälder känna att man får en placering, utan vi är en och samma skolenhet med två geografiska platser.

– Vi har nu startat vårt tredje läsår här. Vi jobbar extra hårt med innehållet för att vara en skola i toppklass, inte minst då vi inte kan jobba så mycket med lokalerna just nu. Jag måste säga att jag är jättestolt över lärarnas eminens och kompetens och över hur de hanterar situationen, berömmer Cia Dufwa.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt