Tillfällig boendelösning för vuxna ensamkommande nyanlända

Blomma. Foto: Lisbeth Svensson

Hösten 2015 sökte sig rekordmånga människor till Sverige som en konsekvens av krig och fattigdom. Bara under de tre höstmånaderna september till november det året sökte 100 000 personer asyl i Sverige.

Totalt var det 163 000 personer som sökte asyl i Sverige under 2015. Det stora trycket ledde fram till en ny, betydligt striktare, politik – i och med den migrationspolitiska uppgörelse som slöts den 23 oktober 2015 mellan de flesta av riksdagens partier.

Som en följd av denna uppgörelse lade regeringen fram ett förslag om en ny lag, vilken skulle tvinga kommunerna att ta emot flyktingar. I remissförfarandet som föregick lagstiftningen framförde Staffanstorps kommun synpunkter, bland annat om att hänsyn skulle tas till olika kommuners bostadssituationer och att det skulle vara möjligt att överklaga besluten om andelstal, men dessa synpunkter togs det ingen hänsyn till i lagförslaget.

Den 1 mars 2016 trädde ny lagstiftning i kraft – lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Lagen innebär att Staffanstorps kommun kommer att anvisas nyanlända som beviljats uppehållstillstånd. I lagen tas alltså ingen hänsyn kommuners förutsättningar att finna bostäder. Hittills har Staffanstorps kommun lyckats ordna bostäder till de personer/familjer som kommit till kommunen, men för varje nyanländ blir det allt svårare att ordna en plats att bo på.

Migrationsverket har tidigare anvisat nyanlända i den takt som kommunen anmält att det finns bostäder, men har sedan i september 2017 börjat skicka nyanlända före det att de fått klartecken att kommunen har någon bostad att inhysa dem i. Konsekvensen av detta blir akuta nödlösningar, varav tillfällig placering i husvagn är en av dessa lösningar.

Frågor och svar

 1. Vem kommer att bo i husvagn?
 2. Hur länge är det tänkt att vissa nyanlända ska bo i husvagn?
 3. Hur många husvagnar handlar det om? Hur många personer?
 4. Var kommer husvagnarna att ställas upp? Varför just den platsen?
 5. Hur blir det med de sanitära förhållandena?
 6. Hur blir det på vintern?
 7. Är det nya eller begagnade husvagnar? Vad händer med husvagnarna när de som bor i dem kommer att ha flyttat till andra boenden? Vad händer med marken?
 8. Hur är det med säkerheten?
 9. Varför köper kommunen inte bostadsrätter eller villor?
 10. Vad gör kommunen för att främja integrationen?
 11. Hur många nyanlända har kommunen hittills tagit emot?
 12. Var kan jag läsa mer?

1. Vem kommer att bo i husvagn?

Enbart vuxna, ensamkommande, nyanlända kommer att beredas tillfällig plats i husvagn. Barnfamiljer kommer att bo i lägenhet/vandrarhem etc.

2. Hur länge är det tänkt att vissa nyanlända ska bo i husvagn?

Boendet i husvagn är enbart tänkt som en tillfällig lösning för att lösa ett akut problem. De nyanlända kan när som helst flytta om de finner annat boende.

Staten upphör med alla ersättningar efter två år, och då ska de nyanlända vara fullt ut självförsörjande och har samma ansvar som alla andra att själv hitta någonstans att bo.

3. Hur många husvagnar handlar det om? Hur många personer?

I ett första skede blir det sex stycken husvagnar, med upp till två personer i varje. Antalet husvagnar på platsen kan komma att bli fler om Migrationsverkets anvisningar fortsätter på det nya sättet. Men de kan också komma att bli färre om de nyanlända finner egen bostad.

4. Var kommer husvagnarna att ställas upp? Varför just den platsen?

Husvagnarna kommer att ställas upp på kommunal mark på Östra industriområdet i Staffanstorp. Staffanstorps kommun saknar campingplats, stugbyar med mera vilket gjort frågan mer komplicerad, eftersom det behövs el/vatten/bygglov med mera. Platsen har också närhet till bussförbindelser och livsmedelsbutiker.

En samlad bedömning av förutsättningarna att finna en lämplig plats att snabbt ta i bruk har lett till att det blir den aktuella platsen.

5. Hur blir det med de sanitära förhållandena?

Platsen där husvagnarna står är hårdgjord. På området finns det också särskilda servicevagnar med duschar, toaletter, matlagnings- och tvättmöjlighet. Vatten och avlopp är inkopplat på området, liksom elektricitet.

6. Hur blir det på vintern?

Samtliga husvagnar är vinterbonade och fungerar att bo i också på vintern. Elektricitet är inkopplad på området och husvagnarna kan värmas elektriskt.

7. Är det nya eller begagnade husvagnar? Vad händer med husvagnarna när de som bor i dem kommer att ha flyttat till andra boenden? Vad händer med marken?

Samtliga inköpta husvagnar är begagnade, inköpta till en kostnad på cirka 40 000-50 000 kronor per husvagn. När husvagnarna inte längre behövs kommer de att säljas igen.

Själva marken är planlagd för industriändamål och är en del av kommunens markreserv.

8. Hur är det med säkerheten?

Gällande brandskyddsregler följs, bland annat vad gäller säkerhetsavstånd mellan husvagnarna. Matlagning ska ske i den särskilda servicevagn som finns för detta ändamål.

Området kommer att ingå i den väktarrondering som kommunen har idag på andra kommunala objekt, till exempel skolor och förskolor. Polisen är informerad om platsen.

Kommunen tog emot, från och med 2016 fram till mitten av september 2017, emot cirka 85 personer och lyckades finna bostäder åt dessa. När Migrationsverket ändrat sin inställning och skickar nyanlända trots att det inte finns några bostäder måste akuta lösningar användas. Kommunen saknar vandrarhem, hotell, kursgårdar och stugbyar eller liknande. Samtliga idrottshallar är hårt bokade av skolor och föreningar. Modulbostäder medför en kostnad som vida överstiger statens ersättning.

9. Varför köper kommunen inte bostadsrätter eller villor?

Att köpa bostadsrätter eller villor riskerar att driva upp priserna på en bostadsmarknad som redan innebär höga priser. Det är dessutom förknippat med en betydande ekonomisk risk eftersom bostadsrätter för många tiotals miljoner skulle behöva köpas in. Kommunen köper heller inte i vanliga fall in bostäder till andra invånare.

10. Vad gör kommunen för att främja integrationen?

Staffanstorps kommun arbetar aktivt för att de nyanlända ska komma in i samhället på ett bra sätt. Det handlar konkret om samhällsorientering, utbildning i svenska för invandrare, praktikplatser på företag, vuxenutbildning och skola/förskola. Det handlar också om samverkan mellan kommun och ideella organisationer, vilket bland annat lett till språkcafé i såväl Staffanstorp som Hjärup.

11. Hur många nyanlända har kommunen hittills tagit emot?

Staffanstorps kommun har idag tagit emot cirka 85 personer (av den totala kvoten för år 2016 och 2017 på 196 personer).

12. Var kan jag läsa mer?

Du kan ta del av kommunens integrationsplan och bostadsförsörjningsstrategi

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

35 kommentarer till Tillfällig boendelösning för vuxna ensamkommande nyanlända

 1. De som tycker det inte är en bra lösning. Kan ju ta hem de nyanlända till sig och försörja dem.

 2. Stor eloge till Staffanstorps kommun. Tänk om alla kommuner kunde agera på samma ansvarstagande sätt med skattepengarna. Ni är ett föredöme!

 3. Mycket bra initiativ, synd inte andra kommuner förvaltar sina skattebetalares medel på samma sätt.
  För de nyanlända måste det vara underbart att få ett eget boende, värme, el, mm och framförallt lugn och ro. Även det faktum att de får, precis som alla andra medborgare, vänta på sin tur på en ledig lägenhet, måste ses som positivt då ingen kan bli upprörd över ”gräddfiler”, mm.

 4. Stor eloge till Staffanstorps kommun och dess politiker !

 5. De förtroendevalda i Staffanstorp har verkligen tagit sitt ansvar. Stor eloge.

  Här i Nacka formligen kokar det av ilska över hur våra M-politiker slösat bort våra skattepengar. För de hundratals miljoner man köpt bostadsrätter för hade man kunna förbättra både för barn i skolan och för gamla i äldrevården. Och dessutom köpt begagnade husvagnar så det räckt till.

  Istället går våra skattepengar till att finansiera lyxliv för en medeltida trigamist. Tre lägenheter för 15 mnkr och utöver det bidrag på omkring 100 tkr per månad. Hur kan dessa folkvalda se sina väljare i ögonen?

  Jag hoppas att du Christian Sonesson blir inbjuden av dina partikamrater i Nacka. De behöver få veta vad det innebär att ta ansvar för sina kommuninnevånare både ekonomiskt och politiskt.

  /Hanna, sviken f.d. M-väljare

 6. Fantastiskt bra initiativ!

 7. Staffanstorps kommun har valt den enda framkomliga vägen för att hantera ett påtvingat beslut från högre ort. Det går inte och bör inte hanteras på något annat sätt i kommunen. Köpa in lägenheter och positivt särbehandla de som ej har bidragit är direkt kontraproduktivt och så dumt så det borde vara straffbart. Om de lär sig språket skaffar sig jobb alternativt utbildar sig så de blir anställningsbara så är där inget som hejdar att de kan förverkliga sig själva i kommunen/landet men tills dess får de nog ta skeden i vacker hand och vara nöjda med vad som erbjuds. Jag är stolt över att bo i en kommun där kommunledning står upp för vad som är rätt och rättvist och inte viker sig för massmedia och proffstyckare på vänsterkanten.

 8. Stor eloge till Staffanstorps kommun, som visar både ansvarstagande och förnuft. Givetvis gör kommunen helt rätt i att inte köpa dyra bostadsrätter.

  Om man hade köpt dyra bostadsrätter så hoppas jag verkligen att även fattiga studenter, pensionärer och hemlösa fick del av lägenheterna – och inte enbart asylsökande som varit i landet ett par månader.

 9. Jag vill ge er en stor eloge på hanterandet med husvagnar.

  Om man flyr från krig så flyr man för sin säkerhet och inte för att få saker eller går in med att klaga när man är i säkerhet med mat och tak över huvudet.

  Desutom så är det billigare än att köpa fastigheter och de gör att mer som behöver hjälp kan få hjälpen.

  Välfärden i det syftet är till att få folk i säkerhet och i hälsa. Vill man ha dyrare saker eller ett hus så kan alla utbilda sig gratis eller på CSN lån och därefter kan man som en vanlig Svensson köpa det man vill. Går jag på socialbidrag på grund utav någonting får inte jag gratis körkort eller en splitter ny Iphone eller en 5 r.o.k. det fås som ges och man får leva på minimum och det ska vara nog.

  Det är klart inte många nyanlända anstränger sig för sysselsättning när de kan få allt som en medelklass familj gratis. Man ger minimum för att motivera folk till att söka jobb eller utbilda sig.

  Men stor eloge för att ni väljer att hjälpa många istället för få och sätter gränser.

 10. Det är Staten som bestämmer. En vanlig medborgare kan knappt påverka något. Situation vill inte bli bättre om man skriver hatfulla saker bakom okända e-mail adress.
  Att värma husvagn man kan göra på olika sett. Det lättaste är att köpa ett oljefyllt element som kostar runt om 349 kr. Man måste vara försiktig och inte ha det jämt på. Kommunen kommer att debitera med el räkning.

 11. Hur gammal kan man vara och ändå räknas som ensamkommande? Eller räcker det att vara singel? De boende i husvagnarna benämns ensamkommande men ser onekligen äldre ut??

  1. Tror att den rätta benämningen skall vara ”ensamstående”…..

   1. Hej Patrik och Stina!
    Det gäller vuxna, ensamkommande män.
    Vänligen
    Johanna, Staffanstorps kommun

 12. En eloge till ett ansvarsfullt sätt att lösa den akuta bostadsfrågan för anvisade ensamkommande flyktingar i kommunen.

  Har man flytt från krig och elände så borde även en husvagn i ett fredligt land vara en välkommen bostad initialt.

  Att som i t.ex. Nacka kommun köpa in tre lägenheter för tillsammans nästan 14 miljoner för att erbjuda bostad åt en polygamist, hans tre fruar och hittills 16 barn, väcker folkets vrede å det grövsta..

 13. Vem är det som tagit beslutet ang detta? Är det kommunen själv eller är det regeringen som tvingat er. Om det är politikerna i Staffanstorp så vill jag att ni öppnar för en dialog med invånarna där dom kan säga sitt. Hur en lokal på folketshus eller biblioteket. Jag kommer gärna dit och lyssnar på er. Men jag förväntar mig också att ni svarat på invånarnas frågor utan att slingra er.

  1. Hej Martin!
   Bakgrunden står att läsa i inledningen till artikeln. Riksdagen har stiftat anvisningslagen. Kommunen har att följa gällande lagstiftning. Utformningen av den akuta lösningen är kommunens beslut.
   Vår webbplats är inte tänkt som ett politiskt forum, då det är tjänstemän som svarar på kommentarer på staffanstorp.se. Vill du komma i kontakt med våra förtroendevalda, finner du deras kontaktuppgifter här >>
   Vänligen
   Johanna, Staffanstorps kommun

 14. Måste säga att Staffanstorp har hittat en väl avvägd och helt rimlig lösning på ett påtvingat problem.

  Vad är alternativt, att som Nacka kommun köpa lägenheter för 100-tals miljoner?

  Ser inte heller vad felet med att bo i husvagn är, och klagomål på att det saknas wifi? Det är tak över huvudet de har tillgång till kök för att laga sin mat, om dessa personer nu flytt från krig så borde de vara hur nöjda som helst.

 15. Staffanstorp har inga pengar för att hyra ut i andra hand någon av lgh som annonseras dagligen på Blocket och så vidare. De nya kan ej göra det själv på grund av språket och pengar – ofta krävs att ge i förväg två hyror.
  Man måste se framåt. För dem på vildmarken- en geo-undersökning krävs för sådant lera för att marken kallas något annat.
  Att avsluta min skrivelsen här: de måste skrivas på Staffanstorp församling som hemlösa – de är det i svenska lagar ögon. Sedan, dem borde skriva i särskild adress var kan man skriva till dem – vad kallas det vildmarken, nummer på husvagn.

  1. Bara det bästa är gott nog låter det som på dig. Vildmarken! du måste skämta, kommer man från ett land i krig med alla dessa hemskheter måste ett husvagnsboende i Staffanstorp framstå som himmelriket. Men det var väl inte ett husvagnsboende de blev lovade när de gav sig ut på sitt stora äventyr.

 16. Utmärkt lösning som Staffanstorp kommun arrangerar i den omöjliga situation som regeringen satt kommunerna i. Det gäller dagens regering men även den tidigare regeringen (alliansen).

 17. Man har ju informerat kommunen om att man har upprätt boende till de som kommer men att kommunen sedan inte vill ha platserna kan jag inte svara på och det kan inte kommunen själv göra?

 18. Under nuvarande förhållanden där staten tvingar kommunerna att ta emot anvisningar oberoende av tillgången på lämpliga bostäder tycker jag att kommunstyret ska ha en eloge för arrangemanget med husvagnarna. Är ju ett lämpligt och kostnadseffektivt boende och säkert mycket bättre är det man flytt ifrån. Att inte gå samma väg som t ex Nacka kommun känns ju självklart. Att kommunen tar dina skattepengar och bjuder över dig på bomarknaden framstår såklart som helt orimligt. Kommunen har även gjort en mycket bra informationssida. Dock undrar jag osökt vad som händer om de nyankomna inte är självförsörjande efter två år (och statens bidrag då tar slut)? Samt hur stor andel av kostnaderna staten står för under de två åren? Är det s k etableringsstöd som utgår under två år?

  1. Hej Patrik!

   Tack för dina frågor.
   Efter två års etablering har vissa rätt till olika insatser hos Arbetsförmedlingen. Kommunen arbetar förbyggande med arbetsmarknadsinsatser för att säkerställa att nyanlända hamnar i arbete eller studier så fort som möjligt.
   De nyanlända får en etableringsersättning från Arbetsförmedlingen under två år, förutsatt att man följer sin etableringsplan. Etableringsersättningen ska täcka kostnader för uppehälle såsom hyra, mat, m.m.
   Kommunen får en statlig ersättning för varje nyanländ vi tar emot.

   Hälsningar,
   Tyler Gniewotta
   Integrationssamordnare

 19. Boende i husvagnens upphör i samband att deras introduktion löper ut. De kan inte vara folkbokförda på husvagnar i vildmarken så dem har inte möjlighet att söka lgh på Boplats Syd.
  2 år är kort tid för att anpassa sig och vara självständiga i ett nytt land. Man kan bara försöka hjälpa dem till bussförare kurser, elektriker och så vidare.
  Man måste tala rakt fram till dem hur det är. Som ung brukade jag tillbringa sommar i husvagnar det är inte så dåligt men om det är registrerad, kanske lite trä vägar mellan husvagnar och köket, wc och dusch.

  1. Bra idé! Nu tycker jag du åker ut där och lobbar din idé för de boende och ser om de nappar. Byggmax ligger inte så långt därifrån så de kan ju köpa vad de behöver där. Har själv gjort det när jag har byggt något.

  2. Hej!

   Personerna som bor i husvagnarna kommer att kunna folkbokföra sig på adressen där husvagnarna står.
   Kommunens integrationssamordnare hjälper de nyanlända med att söka bostad bland annat genom registrering på Boplats Syd.

   Hälsningar,
   Tyler Gniewotta
   Integrationssamordnare

 20. Vad gör man åt alla som redan är hemlösa i Sverige? Kan inte de också få varsin husvagn?

  1. Hur kan man gå tillväga om man vill hjälpa till med integrationen av dem som blivit anvisade till Staffanstorp?

   1. Trevligt att få läsa om medborgarengagemang, hoppas du får respons och guidning. Bästa sättet för integration att individer kan mötas!

    1. Varför tar di inte chansen själv då om det nu är en lysande idé.

   2. Bjud in de att bo hos dig låter som en bra lösning eller vad tycker du själv om min idé.

   3. Hej Kajsa!

    Tack för din fråga!
    Det finns olika sätt att engagera sig för nyanländas integration i kommunen. Läs gärna följande sida:
    https://staffanstorp.se/omsorg-och-stod/integration-2/integration/vad-kan-du-gora/

    Hälsningar,
    Tyler Gniewotta
    Integrationssamordnare