Trygghetsvandring tisdag 26 september

Promenad. Foto: Samuel Foster by Unsplash

Häng med på en trygghetsvandring! Vandringen är tänkt att ge möjlighet att finna saker och områden som kan påverka känslan av trygghet. Exempelvis frågor som rör belysning, buskage, skadegörelse, hastighet och allmänt otrygga platser med mera.

Vi kommer tillsammans med polisen att gå runt på ställen i de centrala delarna av Staffanstorp för att diskutera och titta på platser eller situationer som kan påverka trygghetskänslan. Denna vandring riktar sig till boende i kommunen.

Datum och tid: tisdag 26 september kl. 18
Plats: samling utanför Rådhuset

Välkomna!

Liliana Lindström (M), ordförande i kommunens strategiska grupp för trygghetsfrågor.

Ingen föranmälan behövs, men frågor om trygghetsvandringen besvaras av Patrik Runesson, säkerhets- och trygghetsansvarig tjänsteman på Staffanstorps kommun, på telefon 046-25 11 00