Avstängning av vägen mellan Esarp och Genarp

Omledning. Karta: Trafikverket

Trafikverket breddar och förstärker väg 798 mellan Esarp och Genarp för att göra den mer trafiksäker och mer framkomlig. På grund av detta arbete kommer vägen att vara helt avstängd från fredag 29 september kl. 05 till torsdag 5 oktober kl. 05.

Avstängningen sker mellan väg 820 strax öster om Esarp och fram till cirkulationsplatsen innan Genarp. För boende som har sin fastighet däremellan kommer tillträde att möjliggöras.

Under tiden som vägen är avstängd hänvisas genomfartstrafiken till omledningar via väg 11, 807 och 790. Räkna med att det kan ta något längre tid att ta sig fram.

Läs mer på Trafikverkets webbplats >>