Idag startar öppna förskolan i Hjärup upp!

Idag, tisdag 3 oktober, kl. 13-15 (framöver är öppettiderna 13.30-15.30) är det dags att starta upp öppna förskolan i bibliotekets lokal. Ni bjuds in till en musikstund och lek. De vuxna har också möjlighet att få mer info om öppna verksamheten i kommunen samt påverka innehållet i Hjärup. Vi bjuder på frukt och dryck.

Adress: Ämnesvägen 2, 245 64 Hjärup

Vad är öppna förskolan?

En pedagogisk mötesplats för barn och vuxna där samspel och nya relationer kan skapas, utvecklas och fördjupas. Verksamheten erbjuder föräldrar och barn möjligheten att aktivt delta i bland annat:

  • Sångsamling
  • Skapande verksamhet
  • Fika
  • Träffar med personal ifrån Paletten, BVC, förskolor

Varmt välkomna!

Åsa, ansvarig förskollärare
Else, samordnare Paletten
Anette, förskolechef