Första spadtaget för Villa Vikhem är taget

Idag, torsdag 5 oktober, togs det första spadtaget till Villa Vikhem, det första boendet för äldre i Staffanstorp som kommer att konkurrera med kvalitet enligt LOV, lagen om valfrihet.

Boendet kommer att ha 54 platser och inflyttningen beräknas ske under våren 2019. Hemsö blir hyresvärd åt Vardaga som kommer att driva boendet.

På plats vid det första spadtaget var bland andra Christian Sonesson (M), kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorps kommun och Fredrik Gren, VD för Vardaga.

– Till skillnad mot tidigare upphandlingar så konkurrerar aktörerna i LOV-systemet inte genom priset, utan genom att erbjuda bäst kvalitet. Jag övertygad om att Villa Vikhem blir en riktigt bra verksamhet med trivsamhet och hög kvalitet, säger Christian Sonesson (M), kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp.

Detta är LOV

Lag om valfrihetssystem, LOV, reglerar vad som gäller för kommuner eller andra myndigheter som konkurrensprövar verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd eller vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten.

Med valfrihetssystem enligt LOV har den enskilde rätt att själv välja vilken leverantör som ska utföra tjänsten. Förutsättningen är att den upphandlande myndigheten/kommunen godkänt och tecknat kontrakt med leverantören, behandlar alla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt tillämpar principerna om öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet. (SFS nr: 2008:962.) Källa: skl.se samt riksdagen.se.