Lärarförbundets skolranking är nu officiell

Varje år utser Lärarförbundet Sveriges bästa skolkommuner. Rankningen bygger på 13 olika kriterier. 

I Staffanstorps kommun har flera resultat höjts jämfört med tidigare nivåer; i kommunen finns gott om behöriga och legitimerade lärare, 234 st lärare med legitimation (92,86%), och lärarlönerna ligger högt. Trots detta sjunker kommunen något i rankingen från plats 60 till plats 67 av 290.

Lärarförbundets rankning blev Vellinge ”Bästa skolkommun”, följd av Orust (2) och Ovanåker (3). Osby kommun hamnade på en åttonde plats medan Lomma och Lund kommun delade på plats tio.

Vad är ”Bästa skolkommun”?

Sedan 2002 utser Lärarförbundet årligen Sveriges bästa skolkommuner. Rankningen bygger på 13 olika kriterier, varav sju handlar direkt om eleverna. Rankningen är uppbyggd på statistik från SCB, Skolverket, Lärarförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Till grund för rankningen Sveriges bästa skolkommun ligger tretton kriterier som Lärarförbundet anser vara viktiga för att bedöma skolans arbetsförutsättningar och resultat, bland annat utbildade lärare, lärartäthet, lärarlöner, andel barn i förskola, betygsresultat, genomsnittligt meritvärde i åk 9 och andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9.