Hundratals mjölkkartonger för fred!

Med hundratals mjölkkartonger skapade 250 av Staffanstorps sexåringar på tisdagen en jättestor fredssymbol i gräset i Balders hage!

Läs mer

Vi ska vara försiktiga med medborgarnas pengar

– Vi begärde tidigt att staten skulle ta hänsyn till de små kommunernas boendesituation och att vi skulle kunna överklaga det antal man tilldelade oss om vi inte klarade av det. Men det har staten inte tagit någon som helst hänsyn till, kommenterar Christian Sonesson.

Läs mer