Många bidrar i integrationsarbetet

Människor. Foto: Remi Walle- via Unsplash

Tack vare en bra arbetsmarknad och frivilliga krafter bland både företagare, privatpersoner och inom föreningslivet har många nyanlända fått en god start i Staffanstorps kommun.

– Flera av de nyanlända inom kommunen har redan kommit långt i sin integrering, berättar integrationssamordnare Emma Jörgensen.

– Flera har praktikplats eller är på väg in i praktikplatser. En kvinna studerar redan till undersköterska efter bara ett år i Staffanstorps kommun, vilket är ett strålande resultat på så kort tid, det är vi jätteglada för.

Emma är nyanställd inom kommunen sedan ett par månader och går in som vikarie för integrationssamordnaren Tyler Gniewotta som efter två år i kommunen går vidare till ett nytt arbete på Rädda barnen. När han summerar sin tid i Staffanstorps kommun låter han ganska nöjd, bortsett från svårigheterna att hitta boendelösningar.

– Vi gör hela tiden mycket insatser och det händer väldigt mycket positivt kring våra nya medborgare, säger han. Jag är övertygad om att kommunen är på väg att lyckas väl med sitt integreringsarbete.

Trivs och vill börja jobba

– De nyanlända verkar trivas. Inga av de familjer som anvisats till Staffanstorps kommun har hittills velat flytta härifrån. Speciellt familjerna vill gärna stanna kvar. De bor hellre lite trängre här, men i ett lugnt och tryggt samhälle med bra skolor, ett starkt föreningsliv och nära till Lund och Malmö, alltså av samma skäl som de flesta andra som flyttar hit eller bor här.

Kommunens integrationssamordnare och arbetsmarknads- handläggare bemöter varje nyanländ på individuell nivå, alla får en personligt anpassad planering över hur de ska kunna hitta en väg in i det nya samhället och ta sig in på arbetsmarknaden.

– Vi gör snabbt en liten kartläggning av varje person redan innan de har språket, så att vi direkt kan börja tänka framåt för varje individ. Det första vi gör är att ställa en öppen fråga: Vad vill du göra? Svaret är alltid: ”Jag vill börja jobba så fort som möjligt.” Det är språket som är kruxet men så fort de har språket brukar det lösa sig med jobbet, för viljan brukar alltid finnas.

Bra samarbeten

– Det som är så bra med Staffanstorp är att vi har en stark arbetsmarknad och flera arbetsgivare som erbjuder praktikplatser. Vi har ett nära samarbete mellan integrationssamordnarna och arbetsmarknadshandläggarna, säger Emma Jörgensen. Målet är att de nyanlända ska vara i arbete eller studier inom de två år som de uppbär etableringsersättning från staten.

– Vi har ett bra samarbete med föreningslivet där ett 20-tal svarat på våra mejl och visat intresse för att delta i integrationsarbetet på olika sätt. Ett par klubbar har redan arrangerat aktiviteter; Bowlingklubben har arrangerat bowlingkvällar och Staffanstorps cykelklubb har stått för cykelutbildning för kvinnor. Vi märkte att många män kunde cykla, men inte så många kvinnor. Det är en jättebra kunskap med tanke på att i framtiden kunna cykla till exempel till jobbet.

Språk och samhällsorientering

Alla erbjuds språkutbildning (SFI) och i den obligatoriska
etableringsplanen ingår samhällsorientering där man får lära sig om Sverige på sitt eget modersmål för att snabbt efter ankomsten kunna tillgodogöra sig hur det fungerar i Sverige, med lagar, skola, sjukvård, högtider, etc.

Två språkkaféer drivs genom frivilliga krafter. Ett av Hjärups byalag i Hjärup varannan söndag dit alla är välkomna och ett på Staffanstorps bibliotek varje torsdag i samarbete mellan biblioteket, Rädda barnen, Röda koret, S:t Staffans församling och Lions Vikingen.

– De är alltid i princip fullsatta. Det är fantastiskt att det finns språkkaféer på båda orterna, säger Emma Jörgensen. Språkkaféet handlar om att träna sig på svenska språket och är inte bara till för nyanlända utan för alla invånare som behöver träna svenska, vi har även deltagare från olika länder i Europa.

S:t Staffans församling arrangerar ett rådtorg en gång i veckan tillsammans med Lions Vikingen, Rädda barnen och Röda korset.

– Dit kan man gå varje vecka och träffas, fika och umgås och få vägledning i olika ärenden. Man kanske fått ett brev eller ett dokument man inte förstår.

Bli vänfamilj/-person

StaffanstorpsAktuellt har tidigare skrivit om kommunens ansträngningar att hitta vänfamiljer och vänpersoner och har i ett reportage berättat om hur trevligt en nyanländ syrisk familj och en svensk hjärupsfamilj har det när de då och då äter söndagsmiddag tillsammans.

– Alla som hittills velat få en vänfamilj har fått det. Men nu behöver vi fler och just nu har vi ett särskilt behov av vänpersoner som vill bli vän och kontakt in i samhället med de nyanlända ensamma vuxna män som också behöver få kontakter och möten för en bra integration, säger Emma.

Bostäder det svåra

Den stora problematiken är att hitta lämpliga bostäder. Barnfamiljerna har man hittills lyckats placera på tillfredsställande sätt och även för många av de ensamstående, ofta män med familjen kvar i annat land, har man fram tills nu lyckats hitta boendelösningar för, bland annat som inneboende hos privatpersoner.

Välkomnar tips

– Ända tills nyligen har vi lyckats hitta boendelösningar, men nu känns det svårt. Vi måste hitta fler bostäder och är tacksamma för alla tips och goda idéer som allmänheten kan ge oss. Om någon vill hjälpa till eller har en bra idé, tveka inte att kontakta Karin Magnusson eller mig, säger Emma Jörgensen.

– Och det gäller inte bara boende utan även andra tips och goda idéer kring hur vi kan förbättra integrationsarbetet, kanske hitta nya mötesplatser. I en kommun har det till exempel ordnats matlagningskvällar där man möts och lagar mat från olika kulturer tillsammans, den typen av aktiviteter betyder jättemycket för integrationen, säger Emma.

Vill du också bidra till integrationsarbetet i Staffanstorps kommun, kontakta våra integrationshandläggare:
Karin Magnusson: 046-287 17 62, karin.magnusson@staffanstorp.se
Emma Jörgensen: 046 -15 11 60 emma.jorgensen@staffanstorp.se

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt