Regnbäddar – biofilter för dagvatten

Under hösten kommer det att anläggas tio stycken regnbäddar i Författarbyn. Regnbädden är en växtbeklädd markbädd som ska ta hand om dagvatten. Arbetet har påbörjats och kommer att pågå året ut.

Målet med regnbädden är att efterlikna naturens sätt att med hjälp av fysiska, kemiska och biologiska processer omhänderta
dagvatten. Med regnbäddar får vi tre förbättringar i gatumiljön:

 • Fördröjning av dagvattenhantering
 • Ökar trafiksäkerheten
 • Ett grönare gaturum

I Movium Fakta hittar du mer information om regnbäddar.
Movium arbetar med stadsutvecklingsfrågor och finns vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Under arbetets gång kommer vi att fotografera byggnationen av regnbäddarna. Bilder från bygget läggs ut efterhand som arbetet fortskrider.

 

 

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har knappt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare ger själ och hjärta åt vår verksamhet. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »