Hur vill du bo när du blir senior?

Vid två tillfällen bjuds alla intresserade in till två dialogmöten om hur framtidens seniorer kan tänkas vilja bo.

Läs mer

Upprustning av Roos damm

Nu är det dags för Roos damm att få sig ett lyft. Syfte är att ge parken tydligare stadsparkskaraktär. Detta ska uppnås genom nya perennplanteringar, lökplanteringar, häckplantering samt med nya blommande buskar och träd med stora prydnadsvärden.

Läs mer