Upprustning av Roos damm

Nu är det dags för Roos damm att få sig ett lyft. Syftet är att ge parken tydligare stadsparkskaraktär. Detta ska uppnås genom nya perennplanteringar, lökplanteringar, häckplantering samt med nya blommande buskar och träd med stora prydnadsvärden.

Upprustningsarbetet av parken har påbörjats och kommer att pågå till slutet av december.

Innan planteringsarbetet kan påbörjas kommer entreprenören att röja gamla buskage och fälla en del sjuka träd för att ge plats åt det nya. Utöver de nya planteringarna kommer även en träbrygga att anläggas norr om dammen för att möjliggöra för besökare att uppehålla sig närmare vattnet. Vidare kommer effektbelysning placeras kring vegetationen för att göra parken intressant även under kvällstid, både genom markstrålkastare och genom ljuskällor uppe i trädkronorna.


Illustration perennplantering. Illustration: Karl Andersson

Arbetsbod kommer att placeras på parkeringsplatsen som ligger utmed Annerovägen. Gång- och cykelvägen som går söder om Roos damm kommer att hållas avstängd under arbetets gång, gångtrafikanter och cyklister hänvisas att välja en annan väg under denna period. Nyfikna besökare är givetvis välkomna att besöka parken under arbetets gång. Vi hoppas att ni då har överseende med att delar av parken kan ha begränsad framkomlighet under kortare perioder.

Arbetet utförs i samarbete med P.A.R.K i Syd AB.
Vid frågor kontakta Tekniska enheten 046-25 11 00.

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

3 kommentarer till Upprustning av Roos damm

 1. Jag har under ett flertal tillfällen varit i kontakt med kommunen ang. nedskräpningen kring Roos damm. Det handlar om att sätta lock på papperskorgarna så att skräpet som besökarna slänger förblir i papperskorgarna. Kommunen menar på att papperskorgarna måste följa kommunens ”papperskorgsstandard” och att lock inte finns till dessa. Fjantigt att det inte går att lösa. Man rustar upp parken kring dammen med nya träd, buskar parkbänkar, belysning och söta små prydnadshästar för att locka staffanstorpsborna till parken. Men lock till papperskorgarna vill man inte sätta trots fler besökare. När nu kommunen väljer att köpa extra timmar av parkskötarna för att plocka påsar och annat skräp runt dammen så kan de väl passa på att plocka upp det som hamnar hos oss andra som bor i anslutning till parken. Hoppas på återkoppling snarast. Hälsningar Lackis Papadoulis

  1. Hej Lackis,

   Det stämmer att det inte går att sätta lock på den modellen på papperskorg som finns i Roos damm. Tidigare har det gjorts försök att borra fast kedjor för att minimera öppningen, men dessvärre utan framgångsrikt resultat. För att åtgärda detta problem kommer alltså en helt ny modell behöva köpas in, vilket är en prioriteringsfråga inom driftbudgeten.

   Totalt finns det fem stycken papperskorgar i parken, vilket är mer än tillräckligt i förhållande till parkens storlek. Som besökare har man således flera alternativ att slänga sitt skräp.

   Med Vänlig Hälsning,
   Linnea Saarela
   Parkingenjör

 2. Toppen att det blir någon form av belysning till slut för det har behövts länge. Ser fram emot det.
  /Anders