Upprustning av Roos damm

Nu är det dags för Roos damm att få sig ett lyft. Syftet är att ge parken tydligare stadsparkskaraktär. Detta ska uppnås genom nya perennplanteringar, lökplanteringar, häckplantering samt med nya blommande buskar och träd med stora prydnadsvärden.

Upprustningsarbetet av parken har påbörjats och kommer att pågå till slutet av december.

Innan planteringsarbetet kan påbörjas kommer entreprenören att röja gamla buskage och fälla en del sjuka träd för att ge plats åt det nya. Utöver de nya planteringarna kommer även en träbrygga att anläggas norr om dammen för att möjliggöra för besökare att uppehålla sig närmare vattnet. Vidare kommer effektbelysning placeras kring vegetationen för att göra parken intressant även under kvällstid, både genom markstrålkastare och genom ljuskällor uppe i trädkronorna.


Illustration perennplantering. Illustration: Karl Andersson

Arbetsbod kommer att placeras på parkeringsplatsen som ligger utmed Annerovägen. Gång- och cykelvägen som går söder om Roos damm kommer att hållas avstängd under arbetets gång, gångtrafikanter och cyklister hänvisas att välja en annan väg under denna period. Nyfikna besökare är givetvis välkomna att besöka parken under arbetets gång. Vi hoppas att ni då har överseende med att delar av parken kan ha begränsad framkomlighet under kortare perioder.

Arbetet utförs i samarbete med P.A.R.K i Syd AB.
Vid frågor kontakta Tekniska enheten 046-25 11 00.