Belysnings- och asfaltarbete i Hjärup

Onsdagen den 8 november påbörjas belysning- och asfaltarbete i Trädgårdsmästaren, Blomstergården och en del gator längs Klockargårdsvägen i Hjärup

Gatubelysningsanläggningar ska bytas ut, både stolpe och lampa. I samband med detta görs asfaltering av gatorna.
Arbetet kommer att pågå året ut.

Gatorna stängs inte av men framkomligheten kan vara något begränsad under arbetets gång.