Sockerstan – ett unikt projekt

Susanna Falck arbetar som planarkitekt på stadsbyggnadskontoret på Staffanstorps kommun och är en av stadsplanerarna bakom nya Sockerstans gestaltning.

– Det här är ett unikt projekt, säger planarkitekt Susanna Falck på Staffanstorps kommun.

– Det är verkligen inspirerande att jobba med ett gammalt industriområde här i Staffanstorp där man sätter värde på den historia som finns och har valt att sträva efter att omvandla den befintliga bebyggelsen till något nytt.

– Det går att göra massor med de gamla lokalerna. Flera av byggnaderna håller hög kvalitet och kan nu få nytt liv och bli en tillgång för kommuninvånarna i det här karaktärsfyllda området.

Mycket på gång

Susanna Falck, som är född i Malmö men uppvuxen i Leksand, började arbeta på Staffanstorps kommun för ungefär ett år sedan. Hon kom då direkt från den femåriga utbildningen till planarkitekt vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH.

– Jag har alltid tyckt att det är väldigt intressant med platser och stadsplanering, hur städer är uppbyggda och hur de kan utvecklas samt hur såväl ekonomiska som sociala och ekologiska hållbarhetsaspekter vägs in. När jag började sätta mig in i Staffanstorps kommuns stadsplanering insåg jag att här i kommunen finns det mesta och att det är mycket på gång hela tiden.

Stor bredd

Det är Susanna som vid datorn skapat de aktuella visionsbilderna som utgår ifrån hur Staffanstorps kommun vill att Sockerstan ska utformas. Illustrationerna visar exempel på hur bebyggelsen kan placeras och utformas. Den uppgiften passar henne som hand i handske. Före arkitektutbildningen ägnade hon sig mycket åt teckning och måleri och gick både konstskola och konsthögskola. Nu har datorn blivit skaparverktyg istället för penna och pensel.

– Jag är väldigt intresserad av gestaltning och det ingår mycket gestaltning i arbetet som arkitekt, man ritar och skissar väldigt mycket i mitt jobb.

– Det är en sådan bredd i arbetsuppgifterna här och det tycker jag är väldigt kul, ingen dag är den andra lik, säger hon.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt