Sjuka träd i parken i Nevisborg

Flera av hästkastanjerna som är planterade utmed den stora fyrkantiga gräsytan i Nevisborg har blivit angripna av kastanjeblödarsjukan.

En besiktningsman har tagits in för att bedöma trädens vitalitet och bedömningen visar att flera av träden är i så dåligt skick att de behöver bytas ut. Arbetet med att fälla de sjuka kastanjerna har nu påbörjats och hela arbetet planeras pågå under 2,5 vecka framöver.

Samtliga träd kommer att ersättas med varierade arter och sorter såsom lind, körsbärsträd och lönn. Lind valdes för att ge höjd och grönska, körsbärsträden för att ge vacker blomning på våren och lönn för att ge platsen sprakande höstfärger. Genom att välja en större variation av arter minskar risken att så stor del av beståndet kommer behöva fällas på grund av sjukdom i framtiden.

Sjuka kastanjer Foto: Linnea Saarela

Kastanjeblödarsjukan syns ofta som en brunfärgad trögflytande vätska som rinner från sår på kastanjernas stam eller i grenverket. Ett träd som blivit angripet får stora sprickor i stammen, vilka även blir ingångsportar för svampangrepp som försvagar trädet ytterligare. När väl trädet blivit angripet brukar sjukdomsförloppet gå fort. Trädet blir med tiden alltmer försvagat och tillslut dör hela kronan.

Arbetet utförs av kommuns driftentreprenörer Green Landscaping AB.
Vid frågor går det bra att kontakta Tekniska enheten 046-25 11 00