Kommunfullmäktige inställt 27 november

Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 27 november kl. 18 är inställt på grund av för få ärenden.

Nästa möte hålls måndagen den 18 december kl. 16. De ärenden som skulle ha behandlats på fullmäktiges möte i november kommer alltså att hanteras vid fullmäktiges nästa sammanträde den 18 december.

(Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning kan kommunfullmäktiges ordföranden, efter samråd med vice ordförandena, bland annat ställa in ett sammanträde. Uppgift om beslutet kommer att anslås på kommunens anslagstavla.)